Waar is de menselijkheid in de COVID-19 maatregelen?

Door Mary Tjong A Tjoe

Een samenleving die ten onder gaat aan regels is geen vrije samenleving. Dit zegt de Vrijzinnige Partij! Gelukkig dat er nog mensen zijn in de politiek die de mens centraal stellen. Mensen die vinden dat er genoeg onderbouwing moet zijn wil je een maatregel langdurig laten gelden, juist in een situatie zoals die nu is. Een aantal maanden geleden wisten we nog weinig van het Corona-virus en uiteraard kwamen er maatregelen. We hebben er met z’n allen de schouders eronder gezet, omdat we te weinig wisten en het nodig werd bevonden. We namen daarin collectief onze verantwoordelijkheid. De IC-capaciteit moesten we in de gaten houden en het doel was “Flatten The Curve!”. Maar er komt een tijd om pas op de plaats te maken en te kijken waar we staan. Ook binnen de Vrijzinnige Partij wordt er gekeken naar: hoe kunnen we hiervan leren? Wat we zien is dat een aantal zaken beter kan.

Zorg is een publiek belang

Voor de Vrijzinnige Partij was al lang voor COVID-19 duidelijk dat de commercie uit de zorg moet en in de zorg geen politiek belang mag spelen. Onderzoeken door bedrijven en zeker door universiteiten en publieke instanties moeten zodanig gereguleerd worden dat zij het publieke belang zo optimaal mogelijk dienen.

Krachtige kritische media

De media zouden daarbij hun horizon moeten verbreden. Een zender of krant die alleen maar eenzijdige informatie geeft, beperkt de vrijheid in het vormen van een onafhankelijke mening, zeker ten aanzien van een onderwerp als COVID-19. De mens centraal stellen en met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook als het moeilijk is en niet alles helemaal duidelijk is. Dat is wat de Vrijzinnige Partij wil bereiken.

Voor en met elkaar

Als politieke partij willen we ieder mens de ruimte geven om deel te nemen, juist ook aan het publieke debat, zonder censuur, en proberen de vrijheid van eenieder te optimaliseren. Dat betekent dat we vrijheid beperkende maatregelen moeten minimaliseren, met maatwerk voor groepen die van die maatregelen grote hinder of zelfs schade kunnen ondervinden. Daarbij vragen we ‘Wat vinden de mensen eigenlijk?’, want je mag nooit voeling verliezen met de samenleving. Iets dat we nu te vaak zien gebeuren. Zoals bijvoorbeeld nu met de anderhalf miljoen mensen met COPD klachten die niet zomaar een mondkapje kunnen dragen. Daarvoor is begrip nodig en motivatie om te zoeken naar maatwerkoplossingen.

Maatregelen horen positief bij te dragen en in situaties waarin dat moeilijk is horen we actief de balans te zoeken, met elkaar. Daarin ligt onze uitdaging. De uitdaging van de Vrijzinnige Partij. Eentje die wij graag samen met jou aangaan!

Meer weten over de Vrijzinnige Partij? www.vrijzinnigepartij.nl
Meedoen voor de verkiezingen in 2021? www.vrijzinnigepartij.nl/doemee

FacebooktwitterFacebooktwitter