Vereniging in opbouw

De Vrijzinnige Partij is een vereniging waarin leden met elkaar werken aan het ideaal van vrijzinnige politiek. Om de opbouw van de vereniging verder te realiseren zijn door de leden de statuten aangepast, eerst in de ledenvergadering van 4 november en daarna tijdens een vervolgvergadering op 21 december 2017. Inmiddels zijn de gewijzigde statuten notarieel gepasseerd. Via deze link zijn de gewijzigde statuten te vinden. Belangrijkste wijziging is dat het Ledenparlement nu formeel is geworden en dat de Vrijzinnige Partij een volwaardig bestuur heeft. Vervolg op deze statutenwijziging zal zijn, dat een Huishoudelijk Reglement opgesteld zal worden.

FacebooktwitterFacebooktwitter