Tweets

#aanval op onze website-provider is afgeslagen. Lees nu nieuwe bijdragen op ons open podium voor opinie en debat de Vrijplaats https://www.vrijzinnigepartij.nl/vrijplaats/

Op eerlijke #verkiezingen voorbereiden. Campagnevoeren met of tegen algoritmes? Een nieuwe bijdrage op de Vrijplaats van de Vrijzinnige Partij. https://www.vrijzinnigepartij.nl/campagnevoeren-met-of-tegen-de-algoritmes/

Ondoordacht @groenlinks cadeau € 10.000 voor 18-jarigen. Beter nadenken @jesseklaver en dan gaan voor een #vrijheidsdividend voor iedereen https://joop.bnnvara.nl/opinies/vrijheidsdividend-delen-in-onze-gezamenlijke-welvaart

Load More…