De Tweede Kamer wijst onderzoek naar basisinkomen af.

Basisinkomen

De basis op orde met een basisinkomenEen basisinkomen wordt voorlopig niet eens onderzocht in Nederland

Den Haag, 22 februari 2017 –  Te veel en te ingewikkelde regels, te weinig keuzevrijheid en teveel onzekerheid.
Het huidige sociale zekerheidsstelsel leidt tot teveel kosten voor de samenleving.

Tweede Kamerlid Norbert Klein van de Vrijzinnige Partij is van mening dat het stelsel op de schop moet en biedt een oplossing met échte zekerheid: de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.
Hij zette zich de afgelopen tijd al actief in om het basisinkomen op de politieke agenda te zetten.
Omdat de invoering hiervan door de starheid van de oude politiek nog even op zich laat wachten, diende Klein deze week een motie in om in ieder geval het plan serieus te onderzoeken. Toch werd ook die motie vandaag met een overgrote meerderheid verworpen. Een gemiste kans!

Norbert Klein: “De economische crisis, de vele bezuinigingen die hierop volgden en de steeds verdergaande automatisering en robotisering zijn van grote invloed geweest op de arbeidsmarkt. Daarop zal de politiek met een antwoord moeten komen. Het basisinkomen biedt een oplossingsrichting. Het grote voordeel van een basisinkomen is dat mensen hiermee meer mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien in de richting die zij zelf kiezen, een zeer belangrijk uitgangspunt voor vrijzinnige politiek. Steeds meer mensen zien de voordelen, zo ondertekenden al ruim 66 000 mensen het burgerinitiatief Basisinkomen2018. De oude, verstarde politiek ligt echter nog te slapen.”

Norbert Klein gaat graag een open discussie aan met de Tweede Kamer en het kabinet hoe het basisinkomen het beste vormgegeven kan worden. In een eerder debat viel op dat er rondom dit onderwerp allerlei vooroordelen leven. Zo denken sommige politieke partijen dat mensen niet gestimuleerd worden om te werken en thuis gaan zitten. Onderzoek uit het buitenland toont echter aan dit niet waarschijnlijk is. De maatschappelijke effecten dienen goed in kaart gebracht worden door bijvoorbeeld het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. “Met een dergelijk onderzoek kan aangetoond worden dat het basisinkomen wel degelijk een antwoord is op de sociale vraagstukken van nu”, aldus Norbert Klein.

Nu dit voorstel verworpen door partijen van PVV tot SP (alleen GL en PvdD stemden voor) is zal Norbert Klein na de verkiezingen als Vrijzinnige Partij doorgaan het basisinkomen op de Kameragenda te houden.

Lees meer over onze standpunten of download ons Verkiezingsprogramma.

 

FacebooktwitterFacebooktwitter

4 reacties op “De Tweede Kamer wijst onderzoek naar basisinkomen af.”

  1. Het is intriest dat de leden van de Tweede Kamer liever zien dat mensen armoede lijden, tot criminaliteit worden gedwongen en met een zwakke gezondheid moeten kampen, dan dat ze zich inzetten voor een samenleving waarin armoede wordt voorkomen en mensen van een gezond leven kunnen genieten in een leefgemeenschap waarin saamhorigheid heerst en criminaliteit vrijwel niet meer zal voorkomen!

  2. Als sommige mensen lui worden en thuis gaan zitten na de invoering van het basisinkomen is dat juist goed voor de arbeidsmarkt !
    Iedereen die wel wil bijverdienen kan dat dan ook want er zijn weer banen.. Los van het geld is het misschien nog wel belangrijker dat veeeel mensen eindelijk uit de mensonwaardige ellende komen waar ze na 8 jaar vvd, pvda en cda geen uitweg meer uit zien en onbezorgd van hun leven kunnen genieten wat een veeel grotere kans op geluk geeft.. Daarbij zullen mensen veel socialer, aardiger en vrolijker worden wat misschien nog wel de allergrootste winst is.

  3. Helemaal mee eens, met de bovenstaande reactie. Het getuigt van echte beschaving om de stap naar basisinkomen te zetten. Er is tenslotte genoeg voor iedereen, het is alleen een kwestie van de juiste verdeling en beschikbaarheid.

Reacties zijn gesloten.