Tweede Kamer voor afschaffing referendum

Op donderdag 22 februari 2018 heeft de Tweede Kamer onder aanvoering van D66 Alexander Pechtold voor het afschaffen van het raadgevend referendum gestemd. Het raadgevend referendum is in 2014 op initiatief van juist D66 ingevoerd met steun van het VP-Kamerlid Klein. Slechts 1 keer is het raadplegend referendum gehouden, over het handelsverdrag met de Oekraïne geheel volgens de spelregels. Naar aanleiding van dat referendum vallen bij die spelregels veel kanttekeningen te zetten. Kanttekeningen die moeten leiden tot verbetering van de referendumwet om het geen schijnreferendum te laten zijn. Dat is ook normaal: als een wet verbeterd kan worden, moet de wet aangepast worden. De Vrijzinnige Partij kiest voor het referendum omdat vrije mensen zelf keuzes kunnen maken. Het getuigt van paternalisme en arrogantie om nu afschaffing van het raadgevend referendum  te verdedigen met het argument dat mensen beschermd moeten worden tegen “verwarring en teleurstelling.” De opstelling van met name D66 en in hun kielzog de andere coalitiepartijen wordt nog schrijnender door zelfs de afschaffingswet om het raadgevend referendum uit te sluiten van een referendum. Het referendum, zelfs “raadgevend”, was ingezet vanuit de progressieve partijen, D66 voorop, om mensen directer bij de Haagse besluitvorming te betrekken. De Vrijzinnige Partij zal die inzet doorzetten. Maar daarvoor is verandering nodig. Rechtspopulisme biedt geen sociaal, tolerant en vrijzinnig alternatief. Lid worden van de VP is een eerste stap naar verandering.

FacebooktwitterFacebooktwitter