Stemverklaring wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op dinsdag 14 februari 2017 werd er in de Tweede Kamer gestemd over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (“sleepnet-wet”). Ons land beschermen tegen terroristische aanvallen is een belangrijke overheidstaak met als doel onze veiligheid te waarborgen. Maar niet ieder middel heiligt het doel.

De wet om de AIVD zeer ruime afluistermogelijkheden te geven is een ondeugdelijk middel. Het is strijdig met de grondbeginselen van onze rechtstaat, gaat voorbij aan onafhankelijke rechtelijke beoordeling en schaadt privacy. Het gekozen uitgangspunt “Als je niets te verbergen hebt, is het ook niet erg dat je afgeluisterd of op internetgebruik gecontroleerd wordt”, is de wereld op zijn kop zetten en heeft niets met vrijzinnigheid te maken.

Daarom heeft Tweede Kamerlid Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) tégen dit wetsvoorstel gestemd.

 

De Vrijzinnige Partij is een Nederlandse politieke partij ontstaan uit de fractie Klein, Tweede Kamer der Staten-Generaal eind 2014.

De Vrijzinnige Partij is voor tolerante mensen:

  •  die staan voor vrijheid van zingeving en meningsuiting
  •  die vanuit de eigen kracht regie hebben
  • die vanuit de eigen mogelijkheden zich inzetten voor de samenleving
De Vrijzinnige Partij doet de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s. mee.
Stem op ons… Jij telt mee!
 

Belangrijke punten voor de Vrijzinnige Partij zijn een samenleving zonder leeftijdsgrenzen voor alle generaties, voor een basisinkomen, voor onafhankelijke sociale mensen als vrijwilligers en zzp-ers en voor democratie en daarmee tegen partijcratij (partijen die de dienst uitmaken ipv volksvertegenwoordigers)

 

 

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ("sleepnet-wet")

 

FacebooktwitterFacebooktwitter