Verkiezingsprogramma 2017

De basis op orde – Programma Vrijzinnige Partij

De basis op orde

Ons programma is geen statisch document, maar een levend document. De eerste versie van 27 september 2016 ‘Fix The Basics’ heeft veel verdiepende reacties opgeleverd. Het past bij de Vrijzinnige Partij om ook de eigen basis op orde te houden. Taalkundige, verduidelijkende en verdiepende inzichten zijn in deze versie 1.1. verwerkt. Het verkiezingsprogramma De basis op orde was de basis voor onze inzet. Vrijzinnig als we zijn, niet als dogma, maar als basis om Nederland te kunnen herstellen. Door nieuwe betrokken mensen, nieuwe inzichten, veranderende tijd zal het programma 2017 geactualiseerd gaan worden. Leidraad zal dan het Manifest Vrijheid om vrij te kunnen zijn zijn.

Vrijzinnige politiek kent een lange traditie van vrijdenkers

Vrijzinnigheid staat voor een wijze van denken met als doel maatschappelijke oplossingsrichtingen te geven. Dit denken kenmerkt zich door een instelling van onafhankelijkheid, wars van dogma’s, van een open out-of-the-boxinstelling, van innovatie en sociale betrokkenheid.
Kernpunt voor ons is om politiek weer terug te brengen naar waar ze voor bedoeld is: Een overheid, die de basis moet geven aan mensen om te kunnen samenleven. Centraal staat daarin de ruimte die mensen moeten hebben om zich te ontplooien, zodat zij vrij kunnen zijn. Hierin is voor ons een onvoorwaardelijk basisinkomen en rechtvaardigheid het fundament voor alle vrije mensen en dat leidt dan ook naar onze inzet: “De basis op orde.”, onze sociale zekerheid, onze rechtstaat.

De macht ligt bij u. “Jij telt mee”. Uiteraard rekenen we dan op veel vrijzinnige steun , maar de weg er naar toe is voor ons net zo belangrijk als het doel. Om die weg te effenen, hebben we leden en donateurs nodig als onze wegbereiders. Doe mee, steun onze vrijzinnige politiek, word lid van de Vrijzinnige Partij via onze website www.vrijzinnigepartij.nl

Meer weten over onze standpunten:

Basiswaarden en uitgangspunten

Drie overheden meer dan genoeg

Internationaal en vrede

Leefomgeving

Leven en geld

Onvoorwaardelijk basisinkomen

Persoonlijke ontwikkeling en welzijn

Rechtsstaat en democratie

Rechtvaardige jeugdzorg

Norbert Klein - De basis op orde

Bekijk hier het gehele verkiezingsprogramma