Rechtvaardige jeugdzorg

Uitgangspunt voor vrijzinnige politiek is dat mensen ruimte moeten krijgen voor ontplooiing om vrij te kunnen zijn. Basis voor deze ruimte wordt gelegd in de kinderperiode. Kinderen die niet veilig in een zorgzame omgeving kunnen opgroeien, kunnen een achterstand oplopen. Aantasting van de kinderrechten is dan ook onacceptabel. De jeugdzorg gebaseerd op de Jeugdwet moet goed en rechtvaardig zijn. Als de wet die zorg juist tegenwerkt, zal de wet aangepast moeten worden. Decentralisatie naar de gemeenten heeft het voordeel dat een directere band en dito oplossing voor jeugdhulpvragen mogelijk is. Maar wil dit effectief zijn, dan is het wel nodig dat de specifieke expertise ook daadwerkelijk binnen de gemeente aanwezig is.
Opleidingsondersteuning vanuit het Rijk is daarom nodig. Helaas kunnen ouders en kinderen door de verschillende instellingen speelbal van het systeem worden, bijvoorbeeld in het traject van de Onder Toezicht Stelling en Uit Huis Plaatsing. Daarom is aanpak van dwalingen, perverse systeemprikkels en misstanden in de Jeugdzorg nodig om de betrokken kinderen geen achterstand te laten oplopen. De basis op
orde betekent hier, dat een grondige evaluatie van de Jeugdwet en de praktijk nodig is. Wij pleiten voor het opzetten van een onafhankelijke beoordelingsinstantie die zowel de instellingen binnen de Jeugdzorg controleert als ook gerechtelijke dwalingen als gevolg van onvoldoende waarheidsvinding probeert te voorkomen en tegen te gaan. Kinderen moeten ook als
belanghebbende in hun eigen procedures gezien worden en recht hebben op ondersteuning door een advocaat. Gezinsvoogden mogen alleen onder ede door de rechter gehoord worden.

Wat heeft de VP in de Tweede Kamer voor een betere jeugdzorg gedaan.

Wil je meer weten over onze inzet? Klik hier