Privacy

De Vrijzinnige Partij vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze website. We zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Doeleinden gegevensverwerking

De Vrijzinnige Partij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld de Wet Financiering Politieke Partijen.
  • Ledenadministratie – Wanneer u lid wordt, informeren wij u over uw lidmaatschap en geven daar uitvoering aan.
  • Nieuwsbrieven en e-mailings– Wij informeren u over onze aktiviteiten.

Rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Inzage– U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
  • Rectificatie en aanvulling– U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
  • Beperking verwerking– U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
  • Vergetelheid – U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
  • Bezwaar – U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt,

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan onze ledenadministratie ( ledenadministratie@vrijzinnigepartij.nl), onder vermelding van ‘mijn privacy’.

E-mail en nieuwsbrieven

Als u lid bent van de Vrijzinnige Partij wordt uw e-mailadres gebruikt om informatie toe te sturen over uw lidmaatschap. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u nieuwsbrieven van de Vrijzinnige Partij toe te zenden. Toestemming voor het toesturen van informatie over  nieuwsbrieven kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of te mailen naar ledenadministratie@vrijzinnigepartij.nl

E-mailadressen van niet-leden en oud-leden worden gebruikt om nieuwsbrieven van de Vrijzinnige Partij toe te zenden omdat u ons daarvoor in het verleden toestemming heeft gegeven. Toestemming voor het toesturen van deze informatie kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of door te mailen naar ledenadministratie@vrijzinnigepartij.nl.

We gebruiken Mailchimp voor de verzending. Anonieme gegevens over openen, doorlinken en tekstgebruik worden daarvan in de Mailchimp omgeving volgens de Mailchimp-voorwaarden verwerkt.

Beveiliging en bewaartermijn

De Vrijzinnige Partij gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen de Vrijzinnige Partij toegang tot uw gegevens. De Vrijzinnige Partij bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Website

De website van de Vrijzinnige Partij https://www.vrijzinnigepartij.nl. verzamelt geen analysegegevens.  De VP gebruikt het CMS-Wordpress met de WordPress-privacy instellingen. Door het invullen van de contactformulieren worden de ingevulde gegevens door ons geregistreerd in het ledenbestand en/of het nieuwsbrievenbestand dat beheert wordt door de het bestuur van de Vrijzinnige Partij.

Reacties op berichten ontvangen we graag per email en niet via de website zodat u geen gegevens hoeft achter te laten.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u ons een mailbericht sturen