Opkomen voor het kind

      

Bijdrage Norbert Klein (Vrijzinnige Partij)

Manifestatie Opkomst voor het Kind 13 juni 2018

Malieveld Den Haag

Een kind heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Maar als het echt fout gaat, dan kan ingrijpen noodzakelijk zijn. De Jeugdwet biedt dan de middelen om dat te doen.

Uitgangspunt moet zijn dat de beste omgeving voor een kind is samen met zijn ouders, vader, moeder, het gezin. Als er ingegrepen moet worden door uithuisplaatsingen dan moet niet alleen naar de rechten van het kind gekeken worden, maar ook die van ouders en ook die van grootouders.

Dan is de waarheidsvinding door de rechter essentieel. Die waarheidsvinding moet dus zorgvuldig plaatsvinden. Begin vorig jaar zijn 2 moties van mij door de Tweede Kamer aangenomen, namelijk hoe kan een onderzoeksrechter ingeschakeld worden en de verplichting aan gezinsvoogden om tijdens een rechtszitting aanwezig te zijn. Ik ben nu geen Kamerlid Vrijzinnige Partij meer, maar dat ontslaat de partijen die mijn moties gesteund, dat waren alle partijen behalve de VVD, hebben niet om niets te doen. Een echt actieplan Waarheidsvinding zou ook moeten leiden tot verbeteringen. Naast de verbeteringen zoals door Peter Prinsen is aangegeven, denk ik ook aan recht op dossierinzage voor ouders, eed aflegging door medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen en vastleggen van rechten van grootouders. Uithuisplaatsingen leiden er niet alleen toe dat ouders hun kind ontnomen wordt, maar ook de band met de grootouders wordt verbroken. En dat is onrechtvaardig.

Daarom pleit ik voor een actieplan Waarheidsvinding met draagvlak bij ouders, bij ouderorganisaties. Nu lijkt het alsof het plan schaamlappolitiek is om misstanden toe te dekken. Een goed plan zal zich richten op de toekomst voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en is er niet om te beschuldigen. Dat betekent opkomen voor het kind en dan bij voorkeur met zijn ouders zorgen voor een veilige thuissituatie. Dat is ook de zorg van gemeenten, bijvoorbeeld met een familiegroepsplan. Dat betekent niet ingrijpen maar begrijpen. Hoe is de onveilige situatie ontstaan en hoe dat in het gezin te verbeteren. Zonder uiteraard de middelen van de Jeugdwet opzij te zetten. Daarom steun ik ook de petitie Waarheidsvinding voor een goede rechtspleging, voor eerlijke rechtsvinding door de rechter en herstel van vertrouwen.

 

FacebooktwitterFacebooktwitter