Lidmaatschap

Bepaal jij mee?

Sluit je aan bij onze politieke vereniging en je hebt een stem.
We kunnen alle steun en hulp gebruiken, in de vorm van tijd (doe mee!), lidmaatschap of donaties (meer informatie).

Ons banknummer is NL 43 TRIO 0788 8020 03

 

Lidmaatschap kost € 25,- voor het hele jaar 2021.

De contributie 2021 voor jongeren t/m 27 jaar is € 10,–

Het lidmaatschap gaat in zodra de contributie ontvangen is.

Onze statuten treft je hier aan.

Verklaring: Door lid te worden van de Vrijzinnige Partij zijn voor mij ook de op de partij-website gepubliceerde statuten van de Vrijzinnige Partij van toepassing. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de contributie van minimaal € 25 (tot en met 27 jaar € 10) op bankrekening NL 43 TRIO 0788802003 t.n.v. Vrijzinnige Partij.