Forum

Please or Registreren to create posts and topics.

Alarmerende corona-App: altijd met 100 % data-bescherming en altijd vrijwillig

Natuurlijk zoekt iedereen naar oplossingen om de corona-crisis te overwinnen. Maar met een Corona-App die via bluetooth signaleert of iemand in je buurt het virus al dan niet heeft, lijkt het middel erger dan de kwaal: gaan we elkaar controleren met je smartphone? De VP is zeer kritisch.
Allereerst geeft zo'n app alleen schijnzekerheid: je kunt nog steeds door het Covid-19 virus besmet worden.
Ten tweede als er een app komt, moet de privacy data-uitwisseling gegarandeerd worden. Daarom zal de app volledig aan AVG wetgeving moeten voldoen, geen uitzonderingen. Ook zal de app open source moeten zijn zodat gevalideerd kan worden wat de app precies doet. Data worden altijd opgeslagen. En wat je opslaat in het telefoongeheugen, in de cloud, gedownload op de PC etc. kun je (of kwaadwillende derden) ook uitlezen. Daarom is lokale beveiligde opslag vereist, zodat de gebruiker eigenaar van haar/zijn eigen data is.
Ten derde lijkt het een "Big-Brother"achtig-plan als mensen systematisch andere mensen gaan controleren. Zorgzaam op elkaar letten en elkaar aandacht geven is belangrijk, dat is mede-menselijkheid. Elkaar gaan checken op virusbesmetting is mensen gaan uitsluiten en gaan aangeven als risico/gevaar. Dat moeten we tegengaan.
Het idee nu ook is dat iedereen vrijwillig zo’n TrackTrace-Corona-app download en dan vrijwillig ook de bluetooth-verbinding aan laat staan. Als een 100% veilige app beschikbaar komt dan is vrijwilligheid in gebruik voor de VP een absolute voorwaarde. Daarom is het opletten als als Rutte en De Jonge dreigen iedereen te verplichten de app te gaan gebruiken. Dan moet namelijk de overheid je smartphone-gebruik kunnen gaan controleren en sanctioneren. Wat ons betreft: uitgesloten. Net als in de discussie over de door de VP afgewezen Sleepwet 2017 (waarbij de AIVD de telefoondata kan onderzoeken en herleiden naar gebruikers) zal stelling genomen moeten worden tegen privé-inbrekend app-gebruik. Hoe aantrekkelijk het gevoel van bescherming ook voor nu kan zijn, we kunnen zo een stap te ver gaan die na de corona-crisis niet meer teruggedraaid kan worden.
Overigens voor een goed begrip: een app waar je zelf onverplicht je eigen medische gegevens, testresultaten met je huisarts/ziekenhuis wilt delen, is prima. Uiteraard onder de voorwaarden dat deze gegevens afgeschermd (encrypted) zijn en alleen beschikbaar voor de huisarts/ziekenhuis zijn.