Europese Verkiezingen: meer ruimte voor mensen.

De uitslagen van de Verkiezingen voor het Europees Parlement zijn bekend. De VP heeft afgezien van deelname. Een stemadvies hebben we niet gegeven. De VP vindt dat mensen vrij en verantwoordelijk genoeg zijn hun eigen al dan niet vrijzinnige keuze te maken. De VP als kritische EU-gezinde partij heeft in haar programma de nadruk op democratisering van de Europese Unie gelegd. Democratisering niet alleen voor de instituten maar vooral door mensen meer zeggenschap te geven over hun leven, hun leefomgeving.

Voor Nederlandse uitslag is de belangrijkste conclusie dat veel gekozen is voor een kandidaat, een persoon, namelijk Frans Timmermans. Dat feit juicht de VP toe: niet op partijen stemmen maar op kandidaten die dan het vertrouwen van kiezers hebben. Daarom is de VP ook groot voorstander van voorkeurstemmen. Kies een kandidaat en niet een partij. De PvdA zou zonder Timmermans volgens onderzoeker De Hond geen 18,2 % maar 10,7 % gehaald hebben, ofwel 3 zetels in plaats van 6 zetels in het EP. Het zou dus een misvatting zijn alsof nu ook de PvdA nationaal weer terug van weg zou zijn. De PvdA als verouderde machtspartij in Nederland met slechts 9 Tweede Kamerzetels blijft laten zien dat zij Nederland geen hoop, toekomst op meer vrijzinnigheid, democratie en sociale verantwoordelijkheid kan geven. De PvdA wordt al jaren gekenmerkt door politici die “weten wat goed voor de mensen is”. Geef mensen juist ruimte, is de politieke richting van de VP. Beteugel juist op Europees niveau ongecontroleerde machten als uitdijende overheden en ongrijpbare bedrijven en instellingen. Hoe groter de bestuurlijke afstand, hoe meer ruimte er ontstaat. En dan is een sterk Europees Parlement om nationale regelwoede en ongrijpbare machten in balans of zelfs tegen te houden belangrijk.

FacebooktwitterFacebooktwitter