Er is teveel geld in de wereld, het ideale moment voor het basisinkomen.

door Harry Polman

Basisinkomen is zomaar geld krijgen om van te leven, te wonen, een klein beetje om sociale contacten te onderhouden maar ook om een basis te hebben om een werkinkomen te verdienen. Sommige zeggen om het zomaar op te maken door het te verkwanselen, maar dat laatste kan helemaal niet, want wat verkwanselen is voor de een is investeren voor de ander (ik heb natuurlijk niet over drugs en alcohol). Iedereen geeft het bewust ergens aan uit, dus alle geld wat in de voorfinanciering gaat voor het basisinkomen zal de economie stimuleren. Het bezit van geld staat vandaag nog steeds bovenaan in het thema geld en status, de angst voor een tekort of verlies maakt dat de angst reëel zou zijn. Dus is het de taak van de overheid om die angst weg te nemen, net zoals een goede ouder zijn kind de zorg voor bed, bad en brood wegneemt.

Er zou een verbod op extreem sparen moeten zijn omdat geld in de maatschappij nu eenmaal vergelijkbaar is met het bloed in ons lichaam en handelslijnen zijn de maatschappelijke aderen waardoor het vloeit. Wanneer we de bloedsomloop afknijpen of blokkeren leidt dat tot grote problemen en zelfs tot de dood. Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft jarenlang miljarden in de lidstaten gepompt, ook in Nederland. Het geld is bij de banken terecht gekomen en gebleven, het idee was gemakkelijker te kunnen handelen met financiering, maar de burger heeft er geen profijt van gehad.  Als het geld direct via de burger beschikbaar komt wordt het van onderuit in de economie ingebracht. Het is als het aansteken van een boom, als je hem bovenin aansteek is het waarschijnlijk dat het vuur en de warmte nooit onderin zal komen. Steek je hem onderin aan zal het vuur snel uitbreiden en vanzelf bovenin komen, hierbij komt de warmte vanzelf ook naar boven. Er is voldoende geld maar de circulatie of omloop ervan blokkeert doordat de overheid middels het donorsysteem van de belastingen teveel bloed aan het maatschappelijk lichaam onttrekt, een donor kan niet verplicht worden te doneren wanneer hij zwak is.  

Er is behoefte aan een infuus, er komt te weinig bloed bij alle organen en ledematen van ons maatschappelijk lichaam. Om weer gezond te worden zullen we de oorzaak moeten bestrijden en het systeem moeten deblokkeren. Voor een gezonde economie hebben we nu eenmaal een goede geldomloop nodig. Om een andere vergelijking te maken, vroeger legden de mensen grote voorraden levensmiddelen aan, zoveel dat zelfs voorraden bedierven. Alleen omdat ze dachten dat er geen aanvoer meer zou kunnen zijn naar de winkels, hamsteren dus. We hebben inmiddels het vertrouwen dat de winkels zeven dagen in de week vol liggen met alles waar we behoefte aan hebben. Het is dit vertrouwen van de consument in de supermarkt wat de economie goed doet. Deze bedrijfstak zit simpel gezegd tussen de boer aan de ene kant en wij als consument aan de andere kant, de boer moet net zo op de supermarkt kunnen rekenen zoals wij als consument dat doen.  

Als we dat vertrouwen doortrekken naar het thema geld dan is het dat soort vertrouwen wat we moeten hebben wanneer we een basisinkomen ingevoerd hebben. Het basisinkomen en het kunnen vertrouwen erop zal de economie ook een enorme boost gaan geven. Dus er is alle reden om het teveel aan geld hierin te investeren, alleen dan zal het zich vermeerderen.  Het is aan de overheid als goed huisvader ons dat vertrouwen te geven, wij als burger zullen het dubbel en dwars meervoudig laten renderen. Waarom ook moet er eerst een “prestatie” geleverd worden voordat er geld komt voor het leven? Waarom niet andersom met invoering van een basisinkomen dat het rendement alleen maar verhoogd. Waar mensen zich daardoor meer zullen gaan inzetten als vrijwilliger of voor een werkinkomen om het leven leuker te maken. Het gaat niet om het geld, het gaat over het gebruik ervan, geld is een prima ruilmiddel maar het wordt nog steeds als machtsmiddel misbruikt. Het geld vertegenwoordigt niet het kapitaal, het is de energie die we als mensen inbrengen, dat is wat het echte kapitaal is. Als we het over een werkinkomen hebben gaat het om degene die de prestatie levert en zijn inzet ziet ingeruild worden tegen geld. Inmiddels is amusement en met name sport een van de grootste industrieën geworden waar het meeste geld  verdient wordt. Sport en ontspanning is een van de basisbehoefte voor de mens, en we zijn bereid er veel voor te betalen. De sport is inmiddels gekocht door oligarchen en industriëlen en weer als handelsproduct aangeboden aan het volk, waar naar mijn idee overigens niks mis mee is.

Het is de armoede waar het om gaat, of het bestaan ervan in de maatschappij en haar economie. De rijken en welgestelde beleven hun wereld denk ik als rijk omdat er armoede is, zouden ze zich minder rijk voelen in een wereld zonder armoede of te weinig financiële ruimte? De rijken en welgestelde zullen denken dat zij voor het basisinkomen zouden moeten betalen en de invoering daarvan dus ten koste van hun rijkdom zal zijn, dit is pertinent niet waar. Het is dus weer een angst die de stap naar invoering ervan blokkeert, maar het basisinkomen zal ten koste van niemand gaan, integendeel het basisinkomen is er voor iedereen.  De mensen zouden hun leven naar hun persoonlijke behoefte moeten kunnen leven ongeacht hoe hoog die persoonlijke behoefte is .  

We moeten er dus van uitgaan dat het basisinkomen zo hoog is om fatsoenlijk van te kunnen leven, vandaag ongeveer € 1.600 per maand. Dus zo hoog als een volledig AOW , met afschaffing van subsidies en toeslagen.  Als de mensen die nu uit de armoede moeten klimmen niet meer tegengehouden worden door mogelijk terug te betalen toeslagen en subsidies, dan zullen we zien hoeveel energie van dit grote potentieel vrijkomt.  We zullen ook zien dat iedereen, ook de rijken en welgestelde er beter van worden. Schaf de armoede af en we zullen met de genoemde extra ingebrachte energie zien dat de financiering van een basisinkomen van € 1.600 in Nederland in de nieuwe economie betaalbaar is en zich vele malen meer terug zal betalen als de investering zal vergen. Haal de angel van armoede en de drempel om te gaan werken eruit en iedereen wordt er beter van.

FacebooktwitterFacebooktwitter