Vrijheid om vrij te kunnen zijn

Begin mei 2020 is het Manifest Vrijheid om vrij te kunnen zijn door de Vrijzinnige Partij vastgesteld. Met dit manifest is de inzet van de Vrijzinnige Partij voor de komende periode aangegeven. Onze basis op orde en nu Nederland nog.

Het gehele Manifest 2020 “Vrijheid om vrij te kunnen zijn.” kun je hier lezen.

Onze progressief vrijzinnig liberale kernpunten

1. Een vrijheidsdividend in de vorm van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor vrijheid, levensgeluk, sociale en financiële zekerheid en ruimte om deel te nemen aan de samenleving en aan de economie.

2. Ontwikkelings­hulp kantelen naar een onvoor­waar­delijk deelbasisin­ko­men (cash transfers).

3. Een sterke innovatieve economie binnen de ecologische grenzen, werken loont, we delen in kennis en kunde.

4. Eerlijke machtsverhoudingen door meer medezeggenschap en democratie en eerlijker vermogensbezit door tegengaan van onrechtvaardige vermogensverschillen.

5. Proactieve bescherming van ons land middels klimaatadaptieve maatregelen, herstel en versterking van de natuur en vermindering van vervuiling.

6. Goede publieke voorzieningen met eerlijke omstandigheden en beloningen.

7. Intelligente opvang van humanitaire en economische vluchtelingen in de regio.