Basisinkomen is financieel haalbaar

In het artikel van Ingrid Robeyns over het basisinkomen in Trouw 12-1-2019, ook te vinden op de website Universiteit Utrecht  wordt de vraag gesteld op het invoeren wel financieel haalbaar zou zijn. Norbert Klein heeft daar in Trouw 14-1-2019 een reactie op gegeven.

” Ingrid Robeyns stelt in haar artikel over het basisinkomen de vraag of dit wel financieel haalbaar is (Letter & Geest, 12 januari). Iets is pas financieel onhaalbaar als de realisering niet met geld te bereiken is. Begin 2017 heeft het CPB over het basisinkomen al geconcludeerd: “Het is financieel haalbaar”, na doorrekening van de invoering van het basisinkomen door de Vrijzinnige Partij (VP) (“Keuzes in Kaart 2018-2021″). Het CPB had ook de consequenties aangegeven. Het is dan de vraag of een basisinkomen die consequenties waard is, bijvoorbeeld flinke koopkrachtverbetering tegenover een groter overheidstekort. Bij invoering van het ouderen-basisinkomen (AOW in 1956) en het kinder-basisinkomen (Kinderbijslagwet in 1941) is gekozen om geld hiervoor vrij te maken. Als je een basisinkomen een goed idee vindt en wilt invoeren, is het altijd financieel haalbaar. Vraag is dan alleen of de prijs acceptabel is.”

FacebooktwitterFacebooktwitter