Afhankelijkheid en vrijheid

door Harry Polman

Alle relaties waar afhankelijkheid de relatie bepaalt zijn relaties waar men zich ongelukkig bij voelt, gelijk of dit een baan of liefdesrelatie is. Een basisinkomen zal iedereen de mogelijkheid bieden een beroep te kiezen waar hij of zij een werkinkomen kan verwerven of een liefdesrelatie aan te gaan zonder financiële afhankelijkheid. Het basisinkomen zal de talenten van mensen het best tot ontplooiing brengen en het wederzijds respect in een relatie de liefdesband verstevigen.

We zijn inmiddels een maatschappelijk welke is doorontwikkeld, betreffende de afhankelijkheid van arbeiders voor de industrie, doordat de robotisering doorstoot en de arbeider uitstoot. We moet begrijpen dat de massa tegenwoordig meer consument is dan vroeger, waar vroeger de arbeider spullen maakte voor de elite, maakt de robot die nu voor de massa (arbeiders).   Arbeid als ingebrachte energie is HET KAPITAAL. De financiële wereld wil echter de MACHT in handen houden door de afhankelijkheid van de massa (arbeiders) binnen dit stelsel van afhankelijkheid houden. De kapitalistische wereld zal moeten doorevalueren  naar een sociaal kapitalisme. Werkgevers en werknemers zullen beiden gebaad zijn bij een basisinkomen. De industrie zal zonder de afhankelijke situatie van nu,dus in de situatie met een basisinkomen, nooit zonder medewerkers (arbeiders) komen te zitten. Nuttig maak gelukkig, mensen zijn niet lui, mensen willen graag vooruit, en willen graag werken voor een werkinkomen, en werkgevers blijft hen die kans bieden. Iedereen is een ZZPer, met een basisinkomen als basis voor als er even geen werkinkomen is door bv. ziekte, behoefte voor het gezin of simpelweg voor vrije tijd op lagere of hogere leeftijd. Het basisinkomen vervangt alle sociale uitkeringen,  en zo een grote fraudegevoeligheid t.o.v. de overheid en hun wetgeving. Omdat door invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen de meeste stress door het verdwijnen van afhankelijkheid en armoede zullen oplossen.  De kosten tegenover de (kleine) criminaliteit zal sterk teruglopen, de kosten voor de gezondheidzorg zullen sterk teruglopen. Natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar binnen afzienbare tijd.

Het geld is niet de machtsfactor, het is een ruilmiddel, de afhankelijkheid is nog steeds de machtsfactor.  Ik ben lid geworden van de “vereniging voor het basisinkomen” omdat ik wil dat niemand arm hoort te zijn. Als iemand rijk wil zijn kan hij dat bereiken door een werkinkomen. De vrijzinnige partij staat voor het basisinkomen, daarom ben ik daar lid van geworden, omdat ik denk dat we politieke druk moeten kunnen uitoefenen. Ik heb sympathie met de  SP op basis van het nationale zorgfonds, De taak van de Provincie zou moeten zijn het terughalen van en beheren van de nutsvoorzieningen, anders heeft het voor mij geen bestaansrecht. Duurzaamheid bereiken door het plaatsen van 4 kerncentrales voor de energievoorziening lost volgens mij al veel op.

De gemeenten zouden voor, bijvoorbeeld tegen € 100 per m2, grond terug moeten kopen van particulieren en bedrijven en teruggeven in erfpacht. Zo krijgen de particulieren weer lucht in hun financiën en de gemeente neemt de lucht terug die ze hen verkocht heeft. Nederland heeft zichzelf verkocht, de grond onder huizen, bedrijven en winkels is van Nederland en wordt meer en meer verkaveld aan kapitalistische multinationals. Iedereen mag in principe in Nederland iets ondernemen, van het bouwen van een eigen huis of bedrijf, hij of zij krijgt de benodigde grond in bruikleen maar niet in eigendom. Er verandert niets in praktische zin van het gebruik van de grond, iedereen heeft dezelfde vergunningen nodig voor de exploitatie van die grond. Daarnaast zou de DNB een taak van hypotheekverstrekker voor particulieren op zich moeten nemen en de private banken kunnen dan risico geldverstrekking  aan het bedrijfsleven leveren.

 Ik ben lid geworden van het FNV omdat zij onderin de organisatie ook een basisinkomen voorstaan, als lid van de SER zouden zij dit bovenin kunnen en moeten promoten. We zouden de AOW uitkering kunnen promoveren tot een basisinkomen.  Als het FNV vindt dat ouderen een heel AOW dienen te krijgen en de overheid erkent dat bij een huur van € 600 het inkomen € 1.600 per maand moet zijn. Waarom maakt de SVB dan geen € 1.600 per maand over, maar voor samenwonenden twee halve- en alleenstaanden een half AOW plus 20% aangevuld met een subsidie in de vorm van huur- en een zorgtoeslag? Geef de ouderen die alleen staan een heel AOW als basisinkomen zodat het rondpompen van geld in de vorm van huur- en zorgtoeslag overbodig blijkt. Het is kostenbesparend en ouderen kunnen zonder gevaar van inhouding van die toeslagen een paar centen bijverdienen zolang ze daartoe in staat zijn. Nu worden deze mensen achter de geraniums gehouden omdat extra geld verdienen doormiddel van werken ontmoedigd wordt omdat zij gekort worden op toeslagen. Zo zal een grote stroom van geld bij ouderen niet kunnen terugvloeien in de economie omdat de overheid het in beginsel steelt bij (van) deze groep. Dit is een dubbele onttrekking van geld uit de basiseconomie, en werkt armoede in de hand. Brillen, steunzolen, tandartsbezoek, fysiotherapeutenbezoek zijn voor ouderen zonder pensioen luxeproducten geworden. De voedselbanken groeien elk jaar weer, het percentage zelfmoorden stijgt elk jaar weer, het aantal daklozen stijgt elk jaar weer en zo voort.  We moeten de symptomen van een verkeert beleid niet behandelen maar ze zien te voorkomen, met een basisinkomen lossen we het grootste aantal maatschappelijke problemen op. Ik wil graag met en binnen bovenstaande organisaties werken voor het bereiken van het basisinkomen. Harry Polman

FacebooktwitterFacebooktwitter