Manifest Vrijheid om vrij te kunnen zijn.

Hier kun je het progressief vrijzinnig liberaal manifest 2020 “Vrijheid om vrij te kunnen zijn” downloaden.

Persbericht 8 mei 2020

VP presenteert als eerste politieke partij het Manifest “Vrijheid om vrij te kunnen zijn”

Geen crisismanagement maar perspectief voor vrije mensen

De Vrijzinnige Partij, de progressief vrijzinnig liberale partij, presenteert als eerste politieke partij het Manifest “Vrijheid om vrij te kunnen zijn” in de aanloop op de verkiezingen maart 2021. 

De VP Kerngroep Verkiezingen 2021 heeft een Manifest met daarin de grondwaarden en uitgangspunten voor onze progressief vrijzinnig liberale inzet voorbereid. Door de leden is dit Manifest na een online-ledenoverleg en digitale goedkeuring vastgesteld.

Doel van het Manifest is om als progressief vrijzinnig liberalen een perspectief voor Nederland te geven. Het Manifest “Vrijheid om vrij te kunnen zijn” zal ook de basis zijn voor de uitwerking van het manifest in concrete voorstellen voor een verkiezingsprogramma 2021-2025. Ook streeft de Vrijzinnige Partij naar democratische innovatie door samen met anderen het Manifest verkiezingsinzet te laten worden zonder partijbonzen gekonkel.

Voorzitter en voormalig Tweede Kamerlid Norbert Klein: “De titel van het Manifest is geïnspireerd op het werk van filosoof Hannah Arendt. Je kunt pas als mens vrij zijn als je in vrijheid zonder armoede en angst kunt leven.”

“Nederland heeft een sterke economie. Maar die economie gaat nu helaas te vaak ten koste van ons en onze leefomgeving. De economie is het doel geworden, niet meer een middel“, vervolgt Norbert Klein. ”Daardoor wordt voorbij gegaan aan de mens die in vrijheid en voorspoed wil leven, zonder armoede, angst en onzekerheid. De mens die nu vaak gevangen zit in de bijstand en toeslagen, of juist in een baan die niet past. De mens in een leefomgeving die zienderogen achteruit holt en die zich, lokaal en wereldwijd, tegen ons en tegen onze economie keert. Waardoor milieuvervuiling, ongecontroleerde migratie, armoede en ellende onze vrijheid, onze voorspoed en ons geluk in toenemende mate ondergraven.

“In feite kiest de huidige, heersende politiek voor crisismanagement maar biedt geen perspectief op een duurzame en vrije samenleving. Een samenleving, waarbij een vrije mens in geluk, gezondheid en zonder angst kan leven, in balans met de natuur en in balans met de rest van de wereld, en waarbij de economie de mens dient en niet andersom”, aldus Norbert Klein. “Hier willen we graag samen met andere Europese landen aan werken en binnen een sterk EU verband, omdat daardoor de oplossing van de problemen effectiever en grootschaliger aangepakt kan worden. Zo’n samenleving, dat is waar de VP voor staat!”

Het Manifest “Vrijheid om vrij te kunnen zijn” heeft 6 kernpunten die we willen doorvoeren om dit te bereiken:

  1. Een vrijheidsdividend als basisinkomen voor vrijheid, levensgeluk, sociale en financiële zekerheid en ruimte om deel te nemen aan de samenleving en aan de economie.
  • Eerlijke machtsverhoudingen, bijvoorbeeld door onrechtvaardige vermogensverschillen aan te pakken.
  • Een innovatieve, florerende en duurzame economie binnen de ecologische grenzen, werken loont, we delen in kennis en kunde.
  • Proactieve bescherming van ons land, door klimaatadaptie en tegengaan van vervuilingen.
  • Goede publieke voorzieningen met eerlijke omstandigheden en beloning voor de mensen die erin werken.
  • Betere internationale samenwerking door actualisering van verdragen, een regionale opvang van vluchtelingen buiten de EU en een mensgerichte ontwikkelingssamenwerking.

FacebooktwitterFacebooktwitter